Hoe S&Z helpen?


S&Z is steeds op zoek naar VRIJWILLIGERS.

Leerkrachten, ook leerkrachten in opleiding of op rust, en andere didactisch bekwame gediplomeerden kunnen bij S&Z het team van lesgevers komen versterken.

Ook vrijwilligers met competenties in boekhouding, administratie, communicatie, ICT…kunnen bij het besturen van de organisatie hun vrije tijd echt zinvol besteden.

DE INZET VAN ELKE VRIJWILLIGER IS VAN ESSENTIEEL BELANG, ZONDER DAT ENGAGEMENT STAAN WE NERGENS!

Je kan ook helpen door ons project mee KENBAAR te maken bij scholen, CLB’s en ziekenhuizen, zodat families met zieke kinderen de weg naar S&Z kunnen vinden.