Lesgevers


Wie zijn de lesgevers bij S&Z?

De lesgevers zijn leerkrachten en ex-leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, maar ook logopedisten, psychologen, ingenieurs… gediplomeerde vrijwilligers met pedagogische vaardigheden. Allen zijn bereid zich belangeloos in te zetten voor jonge zieken.

De vrijwilligers geven gratis les, maar hun onkosten voor verplaatsing en eventueel didactisch materiaal worden vergoed door S&Z.