Wat doet S&Z?


S&Z organiseert studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs.

De begeleiding door S&Z is complementair aan andere voorzieningen zoals TOAH en Bednet.

De leerling is ingeschreven in een erkende school en zijn afwezigheid is gestaafd met een medisch attest.

De vrijwilligers geven les in samenspraak met de thuisschool en het CLB, bij de leerling thuis of in het ziekenhuis.

Inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de zieke leerling.