Geschiedenis

Provincie Brussel - Vlaams-Brabant

Een rijke geschiedenis

In 1951 wordt een eerste ziekenhuisklasje opgericht in het St. Pietersziekenhuis te Brussel. Kort daarna krijgen de grote pediatrie afdelingen van het land gesubsidieerde schooltjes. In de vele kleinere ziekenhuizen werd echter geen onderwijs aangeboden.

In 1982 wordt door A-M Lamfalussy en Chantal Legrand een eerste vrijwilligersvereniging voor onderwijs aan zieke kinderen opgericht te Brussel, ‘Ecole à l’Hôpital – School in ’t Ziekenhuis’.

In 1991 wordt de vereniging een vzw met alle rechten en plichten verbonden aan dit juridisch statuut. Ook in de andere provincies van het land komen gelijkaardige afdelingen tot stand.

In 2001 verandert de naam naar Ecole à l’ Hôpital et à Domicile (EHD)– School aan huis en in ’t ziekenhuis (SHZ).

In 2010 splitst SHZ zich af van EHD en wordt een autonome vzw S&Z, School & Ziekzijn afdeling Brussel – Vlaams-Brabant.

In de vijf Vlaamse provincies bestaat er een gelijkaardige, maar autonome werking voor het zieke kind.

Op 25 maart 2011 wordt de Koepel School & Ziekzijn Vlaanderen opgericht. De 5 provincies treden voor het eerst naar buiten onder dezelfde naam School & Ziekzijn, met één folder, één website, één logo, één huisstijl, maar behouden hun autonome, provinciale werking. Gaandeweg spelen de vrijwilligersverenigingen een grotere rol in het onderwijslandschap rond het zieke kind. De Koepel S&Z maakt thans deel uit van het Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (POZiLiV).