Geschiedenis

Vrijwilligers geven onderwijs aan zieke leerlingen in Vlaanderen

In 1951 start dokter Dubois in de pediatrische afdeling van het St-Pietersziekenhuis in Brussel de eerste Ziekenhuisklas'. Kort daarna krijgen de grote pediatrie afdelingen van het land gesubsidieerde schooltjes.

In 1982  richten A.M. Lamfalussy en Chantal Legrand een eerste vrijwilligersvereniging voor onderwijs aan zieke kinderen op te Brussel, ‘Ecole à l’Hôpital – School in ’t Ziekenhuis’. Zij richten zich tot Brusselse en Waalse ziekenhuizen zonder ziekenhuisklas.

In 1991 wordt de vereniging ‘Ecole à l’Hôpital – School in ’t Ziekenhuis’ een vzw.

In 1993 start de afdeling van School na Ziekenhuis in Antwerpen.

In 1998 volgt Oost-Vlaanderen met de vereniging ‘School in & na Ziekenhuis’ (SINZ)., opgericht door Claire Raeymaekers (†), Inge Bogaert en Miriam Tratsaert.

In 2001 verandert de Brusselse vereniging haar naam in  ‘Ecole à l’ Hôpital et à Domicile (EHD)– School aan huis en in ’t ziekenhuis (SHZ)’.

In 2004 wordt in Limburg SINZ opgericht.

In 2010 SHZ splitst zich af van EHD en wordt een autonome vzw: S&Z, School & Ziekzijn afdeling Brussel – Vlaams-Brabant. 

Ook in 2010 gaat de afdeling in West-Vlaanderen van start.

Op 25 maart 2011 wordt de Koepel School & Ziekzijn Vlaanderen opgericht. De 5 aparte vzw's treden voor het eerst naar buiten onder dezelfde naam 'School & Ziekzijn', met één folder, één website, één logo. Ze behouden hun autonome provinciale werking.

De vrijwilligersorganisatie S&Z speelt gaandeweg een steeds grotere rol in het onderwijslandschap rond het zieke kind. De Koepel S&Z maakt thans deel uit van het Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (POZiLiV).