Hoe werken we?

Aanvraag van de begeleiding

De ouder, leerling, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, CLB-medewerker, directie, arts kan een aanvraag tot begeleiding indienen. Dit kan voor elke zieke leerling die

  • ingeschreven is in een Vlaamse erkende school én
  • over een medisch afwezigheidsattest beschikt (= doktersbriefje).

De aanvraag wordt ingediend via de contactgegevens van de provincie waar de leerling woont.

Verfveeg
Papieren

Het verloop van de begeleiding

  • De dossierverantwoordelijke van S&Z komt op huisbezoek voor een eerste kennismaking en licht de werking toe.
  • Samen met de school en de ouders wordt bepaald voor welke vakken S&Z de begeleiding zal opstarten.
  • De dossierverantwoordelijke zoekt op basis van de verzamelde gegevens naar de meest geschikte vrijwilliger.
  • De vrijwilliger contacteert de ouders van het zieke kind en de vakleerkracht van de school. In onderling overleg spreken vrijwilliger en familie af wanneer de lessen kunnen plaats vinden.
  • De school wordt gevraagd om het lesmateriaal ter beschikking te stellen. De ouders zorgen dat nota’s, cursussen en handboeken thuis zijn bij de opstart van de lessen.
  • De familie zorgt voor de aanwezigheid van een volwassene in huis tijdens de lessen.
  • De familie kan steeds terecht bij de dossierverantwoordelijke met vragen en opmerkingen.
Vrouw en kind

Vraag? Contacteer ons!