Geschiedenis

Een rijke geschiedenis

In 1951 wordt een eerste ziekenhuisklasje opgericht in het St. Pietersziekenhuis te Brussel. Kort daarna krijgen de grote pediatrie afdelingen van het land gesubsidieerde schooltjes. In de vele kleinere ziekenhuizen wordt echter geen onderwijs aangeboden.

In 1982 wordt door A-M Lamfalussy en Chantal Legrand een eerste vrijwilligersvereniging voor onderwijs aan zieke kinderen opgericht te Brussel, ‘Ecole à l’Hôpital – School in ’t Ziekenhuis’.

In 1991 wordt de vereniging een vzw met alle rechten en plichten verbonden aan dit juridisch statuut.

In 1993 start de afdeling ‘School na Ziekenhuis’ in Antwerpen met Françoise Roels en Annick Van Coppenolle.

In 1998 volgt Oost-Vlaanderen met de vereniging ‘School in & na Ziekenhuis’ (SINZ), opgericht door Claire Raeymaekers (†), Inge Bogaert en Miriam Tratsaert.

In 2001 verandert de Brusselse vereniging haar naam naar ‘Ecole à l’ Hôpital et à Domicile (EHD)– School aan huis en in ’t ziekenhuis (SHZ)’.

In 2004 wordt in Limburg SINZ opgericht door Guido Drijkoningen en Mart Peeters.

In 2010 gaat de afdeling SINZ in West-Vlaanderen van start met Annemie Viaene, Micheline Decloedt, Miriam Tratsaert, Maaike Delbaere, Marleen Willaert.

Ook in 2010 splitst SHZ zich af van EHD en richt Catheline Luyten-De Jonge een autonome vzw ‘S&Z, School & Ziekzijn afdeling Brussel – Vlaams-Brabant’ op.

Sindsdien is er in de vijf Vlaamse provincies een gelijkaardige, maar autonome werking voor het zieke kind.

Op 25 maart 2011 wordt de ‘Koepel School & Ziekzijn Vlaanderen’ opgericht. De 5 afdelingen treden voor het eerst naar buiten onder dezelfde naam ‘School & Ziekzijn’, met één folder, één website, één logo, één huisstijl, maar behouden hun autonome, provinciale werking.

De vrijwilligersorganisatie S&Z speelt gaandeweg een steeds grotere rol in het onderwijsveld rond het zieke kind. De Koepel S&Z maakt deel uit van het Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (POZiLiV).