Helpen & steunen

S&Z helpen?

S&Z is steeds op zoek naar vrijwilligers. De inzet van elke vrijwilliger is van essentieel belang. Zonder hun engagement kan de organisatie niet bestaan.

Leerkrachten, leerkrachten op rust of in opleiding en andere didactisch bekwame gediplomeerden kunnen het team van lesgevers versterken. Ook vrijwilligers met competenties in boekhouding, administratie, communicatie, IT… kunnen bij het besturen van de organisatie hun vrije tijd zinvol besteden.

Je kan ook helpen door onze organisatie kenbaar te maken bij scholen, CLB’s, ziekenhuizen …, zodat families met zieke kinderen de weg naar S&Z kunnen vinden.

Ook scholen kunnen ons helpen bij de uitbreiding van het vrijwilligersnetwerk. Een geïnformeerd leerkrachtenkorps en de oud-leerkrachten kunnen zo een uitgestoken hand bieden voor de zieke leerlingen. Wij stellen affiches ter beschikking om deze doelgroep te bereiken.

Verfveeg
Team

S&Z steunen?

De lesbegeleiding is kosteloos voor de ouders omdat vrijwilligers de zieke leerlingen belangeloos begeleiden.

Toch heeft School & Ziekzijn heel wat kosten voor verzekeringen, verplaatsingen en administratie. Hiervoor hebben we jouw steun nodig. Dit kan door een gift te doen, als bedrijf te steunen, een actie op te zetten, … 

Meer informatie en het rekeningnummer vind je per provincie terug.

De werking van vzw School & Ziekzijn, Brussel - Vlaams-Brabant is enkel mogelijk door giften, sponsoring door bedrijven en acties voor goede doelen. De vzw is officieel geregistreerd bij de Koning Boudewijnstichting.

Geld in hand

Vraag? Contacteer ons!