Lesgevers

Gediplomeerde leerkrachten en leerkrachten op rust, uit het basis- en secundair onderwijs, begeleiden zieke kinderen en jongeren. Ook studenten in opleiding en gediplomeerde vrijwilligers zoals logopedisten, psychologen, ingenieurs … worden ingeschakeld in de werking.

De vrijwilligers die zich voor S&Z engageren kiezen bewust om aan een ziek of herstellend kind les te geven. Zij zijn in staat om zich aan te passen aan de specifieke noden en situatie van het kind.

S&Z beschikt over een geografisch goed verspreid netwerk van leerkrachten voor alle vakken en niveaus. Zo houden we de verplaatsingen kort.

Vrouw en meisje

De leerkrachten gaan gemiddeld één uur per week per vak bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis les geven, steeds in samenspraak met de school van de leerling. Op deze manier blijft de band met de school behouden of wordt hij terug aangehaald.

S&Z zorgt voor de omkadering en vorming van de lesbegeleiders. Wij steunen de vrijwillige leerkracht en verstrekken de nodige gegevens in verband met de leerstof en de gezondheidstoestand van de leerling. Naast het vergoeden van de verplaatsingskosten verzekeren we de vrijwilliger tijdens het uitoefenen van de opdracht tegen lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Wij bieden nuttige vormingen aan in het kader van de vrijwilligersactiviteit.

Tekengebied 1
Vrouw en kind met huiswerk

Vraag? Contacteer ons!