Contacteer ons

provincie Brussel - Vlaams-Brabant

Catheline Luyten-De Jonge
bestuurslid en dossierverantwoordelijke regio Brussel, de Rand en Vlaams-Brabant (west) 
info@s-z.be
catheline.luyten@s-z.be
02 731 43 96

Tineke Van Rafelghem
bestuurslid en dossierverantwoordelijke regio Leuven, Vlaams-Brabant (oost)
tineke.vanrafelghem@s-z.be

Carla Luyten
bestuurslid

Zetel
S&Z Brussel – Vlaams-Brabant
Terkamerenstraat 77
1150 Brussel